Opningstider veke  19 & 20 (Scroll heilt ned)

Åpne dagar

Fredag 16. mars 2018 10:00 – 13:30
Laurdag 17. mars 2018 12:00 – 18:00
Søndag 18. mars 2018 12:00 – 18:00
Mandag 19. mars 2018 10:00 – 10:30

Stengde dagar

Skjærtorsdag 29. mars 2018
Langfredag 30. mars 2018
Påskeaften 31. mars 2018
1. Påskedag 1. april 2018
2. Påskedag 2. april 2018

.

Babyar og små barn må bruke badebleier. Desse får du kjøpt i resepsjonen.

Grupper kan leige heile bassenget til avtale tider. Bassenget er difor ikkje samanhengande ope for publikum alle dagar.
Grupper kan bestille på kort varsel. Heimeside og oppslag på døra vert oppdatert etterkvart.
Du kan og ringe  Førde Terapibasseng tlf. 40 03 06 63 (i opningstida)