Opningstider veke  50 / 51

(Klikk for å forstørre bildet)

Åpne dagar

Fredag 16. mars 2018 10:00 - 13:30
Laurdag 17. mars 2018 12:00 - 18:00
Søndag 18. mars 2018 12:00 - 18:00
Mandag 19. mars 2018 10:00 - 10:30

Stengde dagar

Skjærtorsdag 29. mars 2018
Langfredag 30. mars 2018
Påskeaften 31. mars 2018
1. Påskedag 1. april 2018
2. Påskedag 2. april 2018

I løpet av hausten 2018 vil vi opne for bestilling av billettar på nett.
Billetten vil gjelde for inntil 1 time pr. dag.  Dette gjeld også klippekort og årskort.

Babyar og små barn må bruke badebleier. Desse får du kjøpt i resepsjonen.

Grupper kan leige heile bassenget til avtale tider. Bassenget er difor ikkje samanhengande ope for publikum alle dagar.
Grupper kan bestille på kort varsel. Heimeside og oppslag på døra vert oppdatert etterkvart.
Du kan og ringe  Førde Terapibasseng tlf. 40 03 06 63 (i opningstida)