Kursoversikt

Sjå våre aktivitetar &  kurs

Babysymjing

Borna lærer og utviklar ulike ferdigheter innan symjing. Forskjellige aldersgrupper.

Symjekurs for born

Grunnleggande symjeteknikkar, øving på å bli trygg i vatnet og generell tilvenning.

Symjekurs, kvinner

Grunnleggande symjeteknikk, symjeartar, teknikkar og tilvenning med vatn.

Andre aktivitetar

Puls Førde (aktivitetsgrupper)
Kontakt Puls Førde for informasjon og påmelding.


Babysvømming:

Kontakt oss for meir informasjon.
Kontaktperson: Inger H. Sund – tlf: 91 56 05 62
www.neptunsbarn.no


Familiebading:

Kvar onsdag, laurdag og søndag. (Sjå åpningstider)


Åpen Trimgruppe:

Kvar Tirsdag frå 18.00- 19.00. 


Grupper kan leige heile bassenget til avtalte tider.
Bassenget er difor ikkje samanhengande ope for publikum alle dagar.
Kontakt oss for meir informasjon.