Symjekurs for kvinner

Symjekurset

Pris: kr 650,-

Periode:  Oppstart: 17.10.2023 Tirsdagar kl.: 19.00 – 20.00

Føler du deg ikkje heilt trygg i vatn eller kunne tenke deg å få lært/øvd på symjeteknikkar?
Då er dette rette kurset for deg.

Vår dyktige instruktør Eli Vikøren gir deg symjeopplæring i trygge og rolege omgjevnadar, i grunt oppvarma basseng.

Hiv deg rundt og meld deg på! Ring eller sms til 902 44 475, eller møt opp i bassenget.

Annan informasjon

Om påmeldinga:

Ta kontakt på tlf.: 902 444 75.
Send ein SMS der du legg inn alder på born, fullt navn på born og vaksen, telefonnummer.

OBS
: BINDANDE PÅMELDING.